"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

Co vlastně Usui sensei učil?

Pondělí v 15:28 | R.Steiger |  Daišin Reiki

Je až s podivem, kolik nejasností panuje v tak základní otázce, jako je tato. Všeobecně vzato si lidé myslí, že Mikao Usui založil (či objevil) a vyučoval Reiki. Ona to tak úplně není pravda. Předně podle mé zkušenosti v Japonsku existuje mnoho metod, které užívají termín Reiki a mnoho z nich jich existovalo dávno před Usui senseiem. Dále, podíváme-li se hlouběji na význam termínu, zjistíme, že to není ani terapie, ani energie apod. Zkrátka musíme změnit svůj pohled.

Běžným klišé je názor, že vesmírné energii se v Indii říká Prána, v Číně Čchi a v Japonsku Reiki. Tato informace se opakovaně objevuje v mnoha knihách a článcích na internetu. K tomu bych rád podotkl, že universální energii se v Indii říká prána, v Číně čchi, ale v Japonsku - ki. Tedy ki, nikoli reiki. Pro laika je to možná nepodstatný detail, ale ve skutečnosti to mnohé mění. Předně - jak k tomuto omylu došlo? Proč tolik tzv. mistrů stále opakuje tuto mylnou informaci? Co tedy termín Reiki znamená? Všichni vážní zájemci musí podle mého názoru jasně porozumět těmto základním bodům.

V Japonsku se říká, že Usui sensei vyučoval Reihó - tedy Usui Reihó. Mnoho lidí věří, že reihó je zkratka pro reiki rjóhó, což je podle mého názoru asi tak pravděpodobné, jako že slovo kaki je zkratkou pro kawasaki. Reihó znamená "duchovní metoda" a v Japonsku je duchovních metod nepočítaně. Proto hovoříme o Usui Reihó, tedy "duchovní metodě mistra Usuie". Usui sensei předával své poznání a zkušenost universální pravdy svým osobitým způsobem a to bylo později nutné nějak nazvat a odlišit od jiných škol. Různí jeho žáci k tomu přistoupili různě.
 

Reiki, jiný pohled

13. dubna 2018 v 14:38 | R.Steiger |  Daišin Reiki
V současné záplavě informací, knih a nejrůznějších kurzů se již člověk pomalu ztrácí. Počet mistrů, škol a systémů je natolik vysoký, že vám zabere mnoho času se v nich zorientovat, nemluvě o jejich absolvování a vstřebání. Jak dlouho bude trvat projít všemi těmi stupni? To ovšem není nezbytně nutné. Po třiceti letech praxe vidím, že většina toho, co je nám předkládáno jako Reiki, s tímto uměním nemá vlastně nic společného. Díky mým zkušenostem s japonskou a čínskou kulturou, pobytům v klášterech a rozhovorům s mnoha mistry víme, co Reiki skutečně je a právě o to, co bylo ztraceno, či zapomenuto, se s vámi chci podělit.

Můj pohled je v mnohém odlišný a ti z vás, kteří se budete cítit inspirováni, připravte se od základu mnohé přehodnotit a změnit. Nečiním si nárok na originalitu, ale skládám střípky a výsledný obrázek jeví se býti mandalou.

Když jsem v devadesátých letech začal upozorňovat na nesrovnalosti mezi informacemi v kurzech a japonskými reáliemi, téměř nikdo tomu nevěnoval pozornost. Lidé byli okouzleni symboly a více nadšení v nich vyvolávala práce s čakrami a aurou nežli japonské písmo a etika. Tak je tomu v mnohém i dnes. Esoterický buddhismus a jeho metody zůstávaly utajeny, krátkozrace jsme ignorovali vliv šintoismu, konfucianismu a historický kontext a právě to bylo důvodem mnoha omylů. Když se poté Frank (Frank A. Peter) přestěhoval do Japonska a publikoval své poznatky a objevy z tamního prostředí, komunikovali jsme nějakou dobu na toto téma s cílem nalézt skutečné kořeny Reiki.
Když jsem pak pobýval na hoře Kója, v horách Kurama a Hiei, setkával jsem se s odlišným přístupem a zejména mnohem hlubším chápáním spirituality než které jsme měli možnost vidět v Evropě a Spojených státech. Dnes jsem hluboce vděčný všem, kdož mi na mé cestě pomáhali. Jsem rád, že např. pan Doi, či Inamoto, pootevřeli dvířka k japonské tradici a přesto, že v mnohém souhlasím s Markem Hosakem a Fransem Stienem, stále je zde patrný přístup laických praktikujících. To však neubírá nic na pravdivosti a kouzlu jejich interpretací.
Pojďme spolu, drazí přátelé, nahlédnout do světa původního japonského učení Reiki a nechme se inspirovat jeho hlubokou moudrostí. Vydejme se přímou cestou a pokusme se o jiný pohled.Kam dál

Reklama