"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

Vnitřní příčiny nemocí

16. července 2018 v 14:00 | R.Steiger |  Léčba

Jestliže je pravda, že to, jak myslíme a vnímáme svět, bude ovlivňovat to, jak se v něm chováme k sobě i k ostatním, je samozřejmé, že změna přístupu, nového či jiného mínění o světě, bude mít dopad na nás samotné na všech úrovních. Pomůže nové mínění nebo přístup k přeměně tří jedů mysli, nebo to jen věci smíchá? To je závažná otázka, kterou si obvykle nevysvětlujeme dostatečně dobře, zvláště na Západě.
Důsledky špatného náboženství nás mohou vést ke změně stravy, třeba i úplně k zanedbávání našeho těla. Mohou zničit naše svazky s rodinou, přáteli a s našimi milovanými. Mohou dokonce přeměnit náš pohled na samotný život i smrt. Samozřejmě, dokonce i změny na této úrovni v pozitivním směru, kde přijímáme, jak se věci mají, jako protichůdné vůči výmyslům a fantazii, mohou změnit náš osobní život i vztahy. Ale časem by nepokoj a bolest ve změnách a špatných pocitech měly být nahrazeny větším smyslem pro osobní integraci - sjednocení a celistvost a větší láskou mezi námi a druhými. Naší západní mysli se z pohledu vědy taková představa může zdát přitažená za vlasy a zastaralá. Ve vesmíru se toho děje mnohem víc, než lze zjistit optickým pozorováním.
Proto na úrovni duševní medicíny učí různé metody tak, že se buď pacient zapojí do praktikování, kontemplace a meditace, anebo léčitel či lékař provádí meditace, prosby a dokonce i zaříkaní ve prospěch pacienta.
Nejdůležitější je na této úrovni to, že každý z nás si potřebuje více uvědomovat svou vlastní situaci. Potřebujeme být schopni uvažovat o tom, jak přispíváme ke své bolesti a výsledným nemocem a přijímáme nějakou úroveň zodpovědnosti za svou situaci. Tady hovoříme o zaměření se přímo na naše sklony být chycení ve třech jedech mysli. Taková osobní znalost je klíčová pro jakoukoliv úroveň zotavení, v jejíž prožitek můžeme doufat a která je základem k učinění závazku, že změníme, co můžeme, takže už nikdy nemusíme procházet tím, co právě prožíváme. Bez ohledu na to, jakou úroveň medicíny pacient přijímá, je tento základ nepostradatelný. To se také stává základem pro to, abychom se pustili do duchovní praxe, která pomáhá přeměnit ty samotné tři jedy. Jakmile jsou zmatek, obavy a strach odstraněny nebo přinejmenším zmírněny, zjistíme, že žijeme a chováme se více v souladu s tím, co našemu životu slouží spíše než s tím, co nás k něčemu podněcuje. Volíme si život bez entropie (míra neuspořádanosti prostoru) a naše tělo a mysl podle toho reagují. Nicméně někdy poškození našeho těla ve formě rakoviny, jiné chronické či degenerativní nemoci, nebo poškození z traumatických zranění je tak značné, že náš zhoršující se stav, a dokonce i smrt jsou jediným možným výsledným závěrem. Jaký je potom význam duchovní medicíny?
Kořen všech nemocí a všech nehod vychází ze tří jedů mysli. Jestliže tento kořen přeměníme, je příčina budoucí nemoci odstraněna. Někdy to ovlivní ihned tento život, jindy to bude dobrá příprava pro budoucí životy. Jestliže seskočíte ze skály a uvědomíte si, že jste udělali chybu, tak na jejím základě můžete slíbit, že ji již nikdy neuděláte znovu - můžete tak zasít semínka uvědomění, díky kterým v budoucím životě budete vědět, co za tou skálou vězí. Ale mezitím se o vás postará gravitace. A jestliže jste vědomější a méně plní strachu a obav, tyto negativní emoce nebudou součástí vašeho zážitku smrti, ve kterém případě vaše smrt a to, co z ní vzejde, může být pouze pozitivnější.
A hlavně, energie tvořící naše tělo nejsou ničím jiným než psychicko-fyzickou manifestaci tří jedů mysli - nevědomosti, připoutanosti a hněvu. Jinak řečeno nejsou tyto emoce ničím jiným než neurotickým výrazem našeho potenciálu, našeho duhového těla, neomezené mysli a spontánní radosti.
Mistři nás učí, že když poznáme, v jakém poměru jsou v nás tři jedy namíchány a který převládá, když se naučíme mírnit jejich následky na nás vyváženým životním stylem a podrobením se jakékoliv potřebné úrovni léčení, abychom zažili svou vlastní vitalitu a sílu, a také když se budeme věnovat duchovní praxi, jež přeměňuje tyto při jedy v našem každodenním životě, skutečně dospějeme k realizaci a stavu bytí stejnému, jako je jejich stav.
 

Přírodní léčba a dospělost

12. července 2018 v 12:00 | R.Steiger |  Léčba

Energetická léčba vychází ze základního pohledu na lidské tělo jako propojeného celku, kde somatická a psychická část fungují jako propojené části a navzájem se ovlivňují. Proto se při své léčbě snaží vyhýbat přímým zásahům do systému těla a využívají psychické stránky jako prostředku k odstranění bolestí a chorob. Když se objeví zdravotní problém, zastavte se a zamyslete, na jakou chybu Vás tělo nemocí upozorňuje. A když se Vám to nepodaří, hledejte lékaře, kterého bude zajímat nejen Vaše nemoc, ale i životní příčiny, které k ní vedly. Jak vyslyšet varování našeho těla ještě dřív, než se projeví fyzicky? Naše tělo je, na rozdíl od nás, velice moudré. Má řadu důmyslných obranných mechanizmů, kterými nás chrání před námi samými.

Energetická a psychická rovnováha je vždy základ pevného zdraví.

Věda, zabývající se univerzální kosmickou energií, která proniká do oblasti organického světa a kterou mohou z terapeutického hlediska uplatňovat všichni lidé, slibuje lékařskou změnu základního pohledu v oblasti zdravotnictví a sociální politiky, jaká ještě před desetiletím nebyla vůbec myslitelná. Hlavní myšlenkou přírodní léčby je poznatek, že mnohé nemoci, nad nimiž je současná medicína bezradná, jsou léčeny a částečně mohou být i vyléčeny tak, že se navrátíme k základnímu onemocnění činnosti nervového systému člověka - k onemocnění vegetativního útrobního nervstva. Možná, že se tyto poznatky budou jevit na jedné straně jako revoluční, ale na druhé budou velmi jednoduché.
Jde o vlastní sílu každého člověka a o snahu diskutovat o základní terapii, nezbytné k prevenci a léčbě nejrůznějších nemocí - od chřipkových infekcí, srdečních onemocnění, bolesti zad, astmatu, bronchiálních a kožních onemocnění až k potížím osob, nemocných rakovinou.
Ti, kdo hledají odpověď na otázky svého zdraví mimo oblast svých vlastních rozhodnutí, hledají na špatném místě. Zdraví není náhoda. Trvalé zdraví může vzniknout pouze jako výsledek dlouhodobých, informovaných a promyšlených rozhodnutí, která jsou v souladu s přirozenými principy zdraví, a nikoliv verzí zdraví propagovaného naším zpátečnickým systémem konvenční medicíny.
A přesto mnozí lidé stále věří, že zdraví je něco, co je jim uděleno jakousi tajemnou vnější silou. Když přijmete odpovědnost za své zdraví, pak jste dospělí. Děti za sebe nepřejímají odpovědnost, a místo toho se spoléhají na vnější faktory, aby určovaly jejich zkušenost. Štěstí, smutek a další zkušenosti dítěte závisí téměř zcela na tom, co se v určitém okamžiku děje ve vnějším okolí.
Dospělosti se dá dosáhnout jen tehdy, když člověk dosáhne úrovně zralosti, která mu umožní, aby jeho vnitřní zkušenosti převážily nad vnějšími vlivy. Dospělý je ten, kdo umí sám dosáhnout svého zdraví, učení, štěstí či blaženosti, aniž se musí obracet k vnějším (umělým) stimulačním prostředkům, aby napodobil tyto podmínky.Krátce o meditaci

7. července 2018 v 12:43 | R.Steiger
Každý touží po trvalém štěstí bez utrpení, avšak takové štěstí může nastat jedině v našem nitru. Pouhým materiálním pokrokem, byť dalekosáhlým, ho nezískáme. Toto poučení přináší nepřekonatelnou metodu dosažení štěstí a není nic důležitějšího než ji využít v praxi.
Někteří lidé se domnívají, že meditace znamená vnitřně uvolnit mysl a bez zvláštního úsilí tak dospět k velmi klidnému stavu mysli. Kdyby ovšem bylo cílem meditace pouhé uvolnění, pak by vynikajícími jóginkami byly krávy. Pravá úloha a jediný cíl meditace spočívá v odstranění nevědomosti a zaslepenosti. Zkoumej přirozenou povahu nezrozeného vědomí.

"Mysl tvoří vše, jak samsáru, tak nirvánu.
Proto je třeba poznat tohoto krále,
jenž vše vytváří."Usilovně cvičte s pomocí síly soustředění a moudrosti, a když už sami sebe poznáte, obraťte pozornost k utrpení bytostí. Bezduchá mysl krouží v mnohosti objektů: v tom víření skutečné schopnosti dřímají v skrytu.
 


Několik citátů

3. července 2018 v 18:53 | různí |  Daišin Reiki

"Nejprve musíme rozvíjet pozornost. Abychom projevili a vyzařovali Reiki, musíme se zaměřit na mysl, očistit mysl: musíme se zbavit chtivosti, nelibosti, pomstychtivosti, hněvu, obav - váhání ...
Příjem a dávání Reiki je spojeno s vlastním duchovním očištováním - zkušenost s přijímáním a dáváním Reiki posiluje naši vlastní duchovní očistu a zlepšuje naši schopnost Reiki. "
Kenji Hamamoto

Rei lze jednoduše přeložit jako duch, ale podle buddhistického slovníku to také znamená nepředstavitelné duchovní schopnosti.
Symbol Ki jednoduše přeložený může znamenat energii nebo dech, ale také znamená dispozici.
Dispozice znamená inherentní - přirozené - vlastnosti naší mysli. Tímto způsobem můžeme říci, že Reiki znamená: přirozená kvalita naší mysli je nepředstavitelnou duchovní schopností.
Frans Stiene

Význam Reiki tkví ve vývoji nadpřirozené schopnosti a našem vlastním duchovním vývoji. Mimo to se můžeme také postarat o příznaky nemoci.
Mikao Usui


O mistrech 3.

4. června 2018 v 13:00 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Jednou velkou chybou, které se učitelé Reiki na svých kurzech a ve svých knihách nezřídka dopouštějí, je vysvětlování Východních učení pomocí Západních konceptů. Jako příklad si můžeme vzít hned slovo Reiki: Reiki je univerzální energie, je to Boží láska. Jak úžasné! Kdo by nechtěl být zasvěcen do Boží lásky! Do energie Univerza! Skutečný význam jde však mnohem dál za toto trochu laciné a v důsledku nic nevysvětlující tvrzení. Termínu Reiki máme možnost porozumět až v kontextu čínských a japonských duchovních nauk. Bez porozumění jejich základním principům budeme tápat. Nacházíme se tedy v podobné situaci, jako když křesťanští misionáři, po setkání s buddhismem tvrdili, že Buddha je Indický bůh a jeho učení je nihilistické. Co může být dále od pravdy?
Když budeme takto přistupovat ke studiu, bude velmi těžké dobrat se skutečné podstaty. Nevyhneme se tak mylným závěrům. Mikao Usui sám studoval mnoho nauk, které bychom mohli označit za čínsko-japonskou duchovní tradici. Traice žido-křesťanská je přecejen odlišná a její termíny, chceme-li je aplikovat na Reiki, jsou přinejmenším sporné.


Reiki není náhlým zázrakem

31. května 2018 v 15:56 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Běžně ve vztahu k studiu a užívání Reiki mluvíme o stupních cesty a máme přitom problém s jejich chápáním. Chápeme je jako schody. Uděláme jeden krok a pak další. Mnoho lidí takto projde řadou kurzů. Problémem ale je, že naše duchovní praxe se nevyvíjí krok za krokem. Je to spíš proces růstu a zrání, či stárnutí. I když slavíte své narozeniny k určitému datu, neznamená to, že když sfouknete svíčky na dortu, jste najednou o rok starší. Dospívání je procesem vývoje, evoluce. To samé se týká realizace Reiki. Naše studium nepostupuje ve stupních, ale je to proces, který se odehrává v nás a probíhá v souladu s naší životní situací. Vaše přesvědčení o tom, co je dobré a špatné, je stále velmi silné. Duchovní cestu mylně bereme jako stoupání po stupních směrem k dobrému a nechápeme ten vývoj jako evoluční proces.
Mnoho disciplín hovoří o stupních a známkách duchovnosti. Přijmete určitý slib, začnete praktikovat a od té chvíle jste někdo jiný. V židovství je to například bar mitzvah, kdy se stáváte (v jedenácti letech) mužem nebo ženou. Takových příkladů je mnoho.
Je klamné vidět to jako náhlou změnu. Jakmile dostanete titul a listinu, která je s ním spojená, myslíte si, že jste se stali jinými a lepšími. Z pohledu skutečné duchovnosti musíme tomuto nedorozumění čelit. K žádné náhlé změně nedochází, ale je to neustálý a postupný proces.


Lidé hovoří o náhlém osvícení, satori a různých duchovních úspěších. To všechno ale vyžaduje určité podmínky, abyste se probudili, a musíte mít správný stav mysli, aby k tomu došlo. Takzvané náhlé probuzení potřebuje dostatečnou přípravu, aby bylo náhlé. Jinak k němu vůbec nedojde. Vaše náhlá autonehoda vyžaduje, abyste své auto řídili. Jinak k ní ani nemůže dojít. Zasvěcení do Reiki nám žádný pokrok ani schopnost neposkytne. Je to začátek. Náhlé osvícení závisí na pomalém duchovním růstu, na růstu vašeho závazku, disciplíny a zkušenosti. Nedochází k tomu jen při kurzech, zasvěceních, samotné meditaci vsedě, léčení, ale také celoživotní zkušeností s vaší ženou, manželem, dětmi, rodiči, se zacházením s penězi, se sexuálním životem, emocemi atd. Musíte pracovat se vším, co se v životě vyskytne a z těchto situací se učit. Jinak vaše praxe zůstane jen na úrovni snění a jednou se budete muset probudit.

"ORIGINÁLNÍ" INFORMACE REIKI

25. května 2018 v 17:30 | R.Steiger |  Historie
Takata sensei přinesla na konci roku 1930 léčebnou modu Reiki z Japonska na západ (Havai, v roce 1938 získala certifikát o mistrovské úrovni od Hajaši senseie) a se známou verzí příběhu o Reiki, jak jej známe. Tato "schválená verze" příběhu Reiki zůstala nezměněná až do smrti Takaty sensei v roce 1980 - ve skutečnosti až do konce 80. let, kdy se objevily nové informace naznačující možné alternativy k přijaté historii ohledně Reiki a jejího původu.

Později, když bylo zjištěno, že několik konkrétních detailů příběhu "Reiki", které učila Takata-Sensei, v nejlepším případě nebylo podloženo a v některých případech mohly být zjevně "prokázány" jako nepřesné, mnozí praktici Reiki se cítili v jistém smyslu zrazeni.
A samozřejmě byla spousta lidí, kteří si dříve vykládali "příběh Reiki" velice vážně a najednou se nemohli dostatečně rychle oprostit od tohoto "zkresleného výkladu".

Na Západě však chceme "fakta", protože věříme, že nám budou dobře sloužit.

Po nějakou dobu kolovali zmínky o někom, kdo zná skutečné Reiki. Jednalo se o pana Doie Hirošiho a mnozí lidé měli dojem, že všechny tyto "japonské Reiki techniky, které Hiroshi Doi učil, byly "původní Reiki" - dokud rozruch neustal a neukázalo se, že mnoho z nich byly techniky z Doiova "Moderního (Gendai) Reiki"

Pak samozřejmě existuje otázka samotného Usui Reiki Ryoho Gakkai - "Původní Reiki společnost" (původně se věřilo, že byla založena Usui senseiem, později se ukázalo, že byla založena některými jeho studenty po jeho smrti ) - údajně uchovávající původní Usuiho učeni Reiki. Opět, když se rozruch začal zklidňovat, zjistili jsme, že tato předpokládaná originální organizace zjevně ve skutečnosti neučí původnímu systému duchovního rozvoje Usui senseie, ale od počátku učí to, co je podstatně odlišný systém energetické práce , kterou zakladatelé Gakkai vědomě vyvíjeli na základě původního systému Usui senseie.

Pak přišli jiné pověsti tajných Usuiho záznamů držené v japonských chrámech; Tendai buddhisté prohlašují školu Tendai za původ Reiki, Šingonští buddhisté prohlašují, že pochází ze Šingonu; Praktikující Qi Gong jsou přesvědčeni o taoistickém původu; Studenti Kotodamy tvrdí, že Usui Sensei vyučoval Kotodamu; Adepti bojových umění, kteří tvrdili, že Usui Sensei byl praktikujícím umění boje atd. Tyto informace daly vzniknout celé řadě časopisů, knih, přednášek - dokonce i příležitostných videí stejně jako nový trend množství workshopů / kurzů, které učí četné jemně odlišné verze "originálních Reiki technik".
Dokonce i dnes se stále objevuje nový materiál z existujících zdrojů a nové zdroje občas "vstoupí do světla", aby nabídly své příspěvky nebo aby potvrdily, popřely nebo vyvracely nedávné odhalení z jiných zdrojů.
Mikao Usui nazval své učení Usui Reiki Rjóhó.
Reiki = duchovní energie
Rjó = léčit nebo vyléčit
Hó = Dharma nebo učení

Tedy můžeme říci, že Usui Reiki Rjóhó je o realizaci reality, skutečné pravdě. Když znovu objevujeme tuto skutečnou pravdu, zažíváme čistou energii jako jádro našeho bytí a to s sebou nosíme ve všem, co děláme. Je to tedy tato úroveň znovuobjevení, kde se můžeme skutečně vyléčit.


Meditace v přírodě

15. května 2018 v 11:49 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Od rána bylo hezky teplo a jakoby mne vše volalo do lesa. Zabalil jsem si tedy nejnutnější věci a rozhodl se dnešní den strávit v podhůří Pyrenejí. Jakmile jsem se dostal na lesní pěšinu, vytvořil jsem hluboká přání dobra a míru celému lesu a všem jeho obyvatelům, a vydal se po strmém svahu vzhůru. Mí přátelé už vědí, že vždy, když jdu do lesa, zouvám si boty a po vzoru dávných poutníků prohlubuji s každým krokem spojení se zemí. Při našich společných setkáních se vždy snažíme o co největší sepětí s přírodou. Nyní, na lesním svahu je podstatně chladněji a země je ještě prochladlá. Odsud to není vidět, ale z dálky je patrný sníh na vrcholcích štítů.


Po několikahodinovém výstupu , kdy se les proměnil v horskou scenérii, jsem se usadil, daleko od lidí, ulevil svým chodidlům, posilnil se ze svých zásob a u malebného jezírka s vodopádem započal meditační cvičení. Obvykle s přáteli nastavujeme časomíru, ale nechtělo se mi rušit prožitek s usazení a tak ani nevím, kolik času jsem věnoval meditaci Gašó meisó, kolik meditaci bdělého spočívání a kolik kultivaci vnitřní síly. Tyto základní praxe jsou velmi silné a v této téměř panenské přírodě o to více. Duch Harmonie se projevil jako Kotoba ve formě nekonečného světla. Na konci cvičení jsem měl v těle tolik tepla, že jsem skočil do průzračné ledové vody. Síla misogi (očištění) byla neuvěřitelná. Po takovém aktu se mysl stává průzračnou, vše je vibrující silou jediné skutečnosti. Po pěti a půl hodinách meditací jsem měl na výběr: Buď se vrátit zpět, nebo přečkat noc zde, užít si západu slunce a s návratem počkat do zítra. Asi již tušíte, jak to dopadlo.


O mistrech 2.

7. května 2018 v 16:30 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Občas se veřejnost vyjadřuje o Reiki se značnou dávkou skepse. Zejména lékaři a vědci mají námitky a pochybnosti (a dodejme, že mnohdy oprávněné). Mnoho výzkumů ohledně Reiki z posledních let nevyznívá právě lichotivě. Mnoho žáků a absolventů kurzů je zklamáno, nebo přinejmenším rozčarováno.
Čí je to chyba? V první řadě mistrů Reiki! Těch, kteří by měli být živým příkladem a ztělesňovat znalosti a vlastnosti skutečných pokračovatelů Usui senseie.

Protože skutečná práce mistra Reiki je být užitečný společnosti, tvořit a pomáhat.

Namísto toho vidíme mnohdy jen pořádání placených kurzů, neodpovědnost vůči vlastním žákům a co je nejhorší, nevyzrálost a nekompetentnost. Teprve až se mistři Reiki začnou chovat odpovědně, bude i toto umění přijímáno s vážností a respektem.

Mikao Usui a japonský šamanismus

30. dubna 2018 v 16:27 | R.Steiger |  Daišin Reiki

Podle mnohých zdrojů byl Mikao Usui v kontaktu s šamanismem a byl také knězem Šintó. Šintó je vlastně japonská forma šamanismu. V překladu to znamená "Cesta bohů". Zde se říká, že božství se projevuje v celé přírodě, každém stromu, kameni, řece atd. Když procházíte japonským lesem, nebo navštívíte např. horu Kurama, narazíte na množství malých svatyní přírodních bůžků, které zde můžete obdarovat, nebo o něco požádat. Před každou takovou svatyní je umístěna brána Torii, skrze kterou můžete vstoupit, jste-li připraveni a duchovně očištěni.
Meditace pod vodopádem, kterou Usui sensei prováděl na hoře Kurama, je v zásadě šintoistický rituál. Je kombinací šamanismu a tantrického buddhismu, který také šamanskou praxi obsahuje. Když byl Usui sensei mnichem školy Tendai, seznámil se díky tantrickému učení s množstvím léčebných metod, magickým Taoismem a asketickou magií Šugendó. Šugendó je šamansko-magická rituální praxe, provozovaná askety v horách a lesích k získání zvláštních schopností. Jedna z praxí je duchovní pouť po horách. Na vrcholcích hor se provádí meditace, během níž se sedí, nebo stojí v pozici gašó a během recitace manter a modliteb se s každým opakováním vhazují kamínky směrem dolů.
Usui nám ukázal, že kombinace několika účinných cest, jako je Šintó, Šugendó a esoterický buddhismus, může být pro nás užitečná, držíme-li se důležitých bodů.

V Reiki je hlavním cílem pomoci sobě a druhým její silou.

Zde se nalézá poklad ukrytý ve sjednocení duchovních tradic, protože je možné mezi nimi nalézt jisté paralely. Také se nabízí myšlenka větší kreativity a studia z mnoha perspektiv. Vzájemné spojení mezi Reiki a šamanismem je dostatečně patrné již z rozboru původních znaků pro Reiki. Jestliže chceme prohloubit své znalosti, měli bychom se vydat také tímto směrem a neopomíjet dávné společné kořeny duchovních tradic.

Kam dál