"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

O mistrech 3.

4. června 2018 v 13:00 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Jednou velkou chybou, které se učitelé Reiki na svých kurzech a ve svých knihách nezřídka dopouštějí, je vysvětlování Východních učení pomocí Západních konceptů. Jako příklad si můžeme vzít hned slovo Reiki: Reiki je univerzální energie, je to Boží láska. Jak úžasné! Kdo by nechtěl být zasvěcen do Boží lásky! Do energie Univerza! Skutečný význam jde však mnohem dál za toto trochu laciné a v důsledku nic nevysvětlující tvrzení. Termínu Reiki máme možnost porozumět až v kontextu čínských a japonských duchovních nauk. Bez porozumění jejich základním principům budeme tápat. Nacházíme se tedy v podobné situaci, jako když křesťanští misionáři, po setkání s buddhismem tvrdili, že Buddha je Indický bůh a jeho učení je nihilistické. Co může být dále od pravdy?
Když budeme takto přistupovat ke studiu, bude velmi těžké dobrat se skutečné podstaty. Nevyhneme se tak mylným závěrům. Mikao Usui sám studoval mnoho nauk, které bychom mohli označit za čínsko-japonskou duchovní tradici. Traice žido-křesťanská je přecejen odlišná a její termíny, chceme-li je aplikovat na Reiki, jsou přinejmenším sporné.

 

Reiki není náhlým zázrakem

31. května 2018 v 15:56 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Běžně ve vztahu k studiu a užívání Reiki mluvíme o stupních cesty a máme přitom problém s jejich chápáním. Chápeme je jako schody. Uděláme jeden krok a pak další. Mnoho lidí takto projde řadou kurzů. Problémem ale je, že naše duchovní praxe se nevyvíjí krok za krokem. Je to spíš proces růstu a zrání, či stárnutí. I když slavíte své narozeniny k určitému datu, neznamená to, že když sfouknete svíčky na dortu, jste najednou o rok starší. Dospívání je procesem vývoje, evoluce. To samé se týká realizace Reiki. Naše studium nepostupuje ve stupních, ale je to proces, který se odehrává v nás a probíhá v souladu s naší životní situací. Vaše přesvědčení o tom, co je dobré a špatné, je stále velmi silné. Duchovní cestu mylně bereme jako stoupání po stupních směrem k dobrému a nechápeme ten vývoj jako evoluční proces.
Mnoho disciplín hovoří o stupních a známkách duchovnosti. Přijmete určitý slib, začnete praktikovat a od té chvíle jste někdo jiný. V židovství je to například bar mitzvah, kdy se stáváte (v jedenácti letech) mužem nebo ženou. Takových příkladů je mnoho.
Je klamné vidět to jako náhlou změnu. Jakmile dostanete titul a listinu, která je s ním spojená, myslíte si, že jste se stali jinými a lepšími. Z pohledu skutečné duchovnosti musíme tomuto nedorozumění čelit. K žádné náhlé změně nedochází, ale je to neustálý a postupný proces.


Lidé hovoří o náhlém osvícení, satori a různých duchovních úspěších. To všechno ale vyžaduje určité podmínky, abyste se probudili, a musíte mít správný stav mysli, aby k tomu došlo. Takzvané náhlé probuzení potřebuje dostatečnou přípravu, aby bylo náhlé. Jinak k němu vůbec nedojde. Vaše náhlá autonehoda vyžaduje, abyste své auto řídili. Jinak k ní ani nemůže dojít. Zasvěcení do Reiki nám žádný pokrok ani schopnost neposkytne. Je to začátek. Náhlé osvícení závisí na pomalém duchovním růstu, na růstu vašeho závazku, disciplíny a zkušenosti. Nedochází k tomu jen při kurzech, zasvěceních, samotné meditaci vsedě, léčení, ale také celoživotní zkušeností s vaší ženou, manželem, dětmi, rodiči, se zacházením s penězi, se sexuálním životem, emocemi atd. Musíte pracovat se vším, co se v životě vyskytne a z těchto situací se učit. Jinak vaše praxe zůstane jen na úrovni snění a jednou se budete muset probudit.

"ORIGINÁLNÍ" INFORMACE REIKI

25. května 2018 v 17:30 | R.Steiger |  Historie
Takata sensei přinesla na konci roku 1930 léčebnou modu Reiki z Japonska na západ (Havai, v roce 1938 získala certifikát o mistrovské úrovni od Hajaši senseie) a se známou verzí příběhu o Reiki, jak jej známe. Tato "schválená verze" příběhu Reiki zůstala nezměněná až do smrti Takaty sensei v roce 1980 - ve skutečnosti až do konce 80. let, kdy se objevily nové informace naznačující možné alternativy k přijaté historii ohledně Reiki a jejího původu.

Později, když bylo zjištěno, že několik konkrétních detailů příběhu "Reiki", které učila Takata-Sensei, v nejlepším případě nebylo podloženo a v některých případech mohly být zjevně "prokázány" jako nepřesné, mnozí praktici Reiki se cítili v jistém smyslu zrazeni.
A samozřejmě byla spousta lidí, kteří si dříve vykládali "příběh Reiki" velice vážně a najednou se nemohli dostatečně rychle oprostit od tohoto "zkresleného výkladu".

Na Západě však chceme "fakta", protože věříme, že nám budou dobře sloužit.

Po nějakou dobu kolovali zmínky o někom, kdo zná skutečné Reiki. Jednalo se o pana Doie Hirošiho a mnozí lidé měli dojem, že všechny tyto "japonské Reiki techniky, které Hiroshi Doi učil, byly "původní Reiki" - dokud rozruch neustal a neukázalo se, že mnoho z nich byly techniky z Doiova "Moderního (Gendai) Reiki"

Pak samozřejmě existuje otázka samotného Usui Reiki Ryoho Gakkai - "Původní Reiki společnost" (původně se věřilo, že byla založena Usui senseiem, později se ukázalo, že byla založena některými jeho studenty po jeho smrti ) - údajně uchovávající původní Usuiho učeni Reiki. Opět, když se rozruch začal zklidňovat, zjistili jsme, že tato předpokládaná originální organizace zjevně ve skutečnosti neučí původnímu systému duchovního rozvoje Usui senseie, ale od počátku učí to, co je podstatně odlišný systém energetické práce , kterou zakladatelé Gakkai vědomě vyvíjeli na základě původního systému Usui senseie.

Pak přišli jiné pověsti tajných Usuiho záznamů držené v japonských chrámech; Tendai buddhisté prohlašují školu Tendai za původ Reiki, Šingonští buddhisté prohlašují, že pochází ze Šingonu; Praktikující Qi Gong jsou přesvědčeni o taoistickém původu; Studenti Kotodamy tvrdí, že Usui Sensei vyučoval Kotodamu; Adepti bojových umění, kteří tvrdili, že Usui Sensei byl praktikujícím umění boje atd. Tyto informace daly vzniknout celé řadě časopisů, knih, přednášek - dokonce i příležitostných videí stejně jako nový trend množství workshopů / kurzů, které učí četné jemně odlišné verze "originálních Reiki technik".
Dokonce i dnes se stále objevuje nový materiál z existujících zdrojů a nové zdroje občas "vstoupí do světla", aby nabídly své příspěvky nebo aby potvrdily, popřely nebo vyvracely nedávné odhalení z jiných zdrojů.
Mikao Usui nazval své učení Usui Reiki Rjóhó.
Reiki = duchovní energie
Rjó = léčit nebo vyléčit
Hó = Dharma nebo učení

Tedy můžeme říci, že Usui Reiki Rjóhó je o realizaci reality, skutečné pravdě. Když znovu objevujeme tuto skutečnou pravdu, zažíváme čistou energii jako jádro našeho bytí a to s sebou nosíme ve všem, co děláme. Je to tedy tato úroveň znovuobjevení, kde se můžeme skutečně vyléčit.

 


Meditace v přírodě

15. května 2018 v 11:49 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Od rána bylo hezky teplo a jakoby mne vše volalo do lesa. Zabalil jsem si tedy nejnutnější věci a rozhodl se dnešní den strávit v podhůří Pyrenejí. Jakmile jsem se dostal na lesní pěšinu, vytvořil jsem hluboká přání dobra a míru celému lesu a všem jeho obyvatelům, a vydal se po strmém svahu vzhůru. Mí přátelé už vědí, že vždy, když jdu do lesa, zouvám si boty a po vzoru dávných poutníků prohlubuji s každým krokem spojení se zemí. Při našich společných setkáních se vždy snažíme o co největší sepětí s přírodou. Nyní, na lesním svahu je podstatně chladněji a země je ještě prochladlá. Odsud to není vidět, ale z dálky je patrný sníh na vrcholcích štítů.


Po několikahodinovém výstupu , kdy se les proměnil v horskou scenérii, jsem se usadil, daleko od lidí, ulevil svým chodidlům, posilnil se ze svých zásob a u malebného jezírka s vodopádem započal meditační cvičení. Obvykle s přáteli nastavujeme časomíru, ale nechtělo se mi rušit prožitek s usazení a tak ani nevím, kolik času jsem věnoval meditaci Gašó meisó, kolik meditaci bdělého spočívání a kolik kultivaci vnitřní síly. Tyto základní praxe jsou velmi silné a v této téměř panenské přírodě o to více. Duch Harmonie se projevil jako Kotoba ve formě nekonečného světla. Na konci cvičení jsem měl v těle tolik tepla, že jsem skočil do průzračné ledové vody. Síla misogi (očištění) byla neuvěřitelná. Po takovém aktu se mysl stává průzračnou, vše je vibrující silou jediné skutečnosti. Po pěti a půl hodinách meditací jsem měl na výběr: Buď se vrátit zpět, nebo přečkat noc zde, užít si západu slunce a s návratem počkat do zítra. Asi již tušíte, jak to dopadlo.


O mistrech 2.

7. května 2018 v 16:30 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Občas se veřejnost vyjadřuje o Reiki se značnou dávkou skepse. Zejména lékaři a vědci mají námitky a pochybnosti (a dodejme, že mnohdy oprávněné). Mnoho výzkumů ohledně Reiki z posledních let nevyznívá právě lichotivě. Mnoho žáků a absolventů kurzů je zklamáno, nebo přinejmenším rozčarováno.
Čí je to chyba? V první řadě mistrů Reiki! Těch, kteří by měli být živým příkladem a ztělesňovat znalosti a vlastnosti skutečných pokračovatelů Usui senseie.

Protože skutečná práce mistra Reiki je být užitečný společnosti, tvořit a pomáhat.

Namísto toho vidíme mnohdy jen pořádání placených kurzů, neodpovědnost vůči vlastním žákům a co je nejhorší, nevyzrálost a nekompetentnost. Teprve až se mistři Reiki začnou chovat odpovědně, bude i toto umění přijímáno s vážností a respektem.

Mikao Usui a japonský šamanismus

30. dubna 2018 v 16:27 | R.Steiger |  Daišin Reiki

Podle mnohých zdrojů byl Mikao Usui v kontaktu s šamanismem a byl také knězem Šintó. Šintó je vlastně japonská forma šamanismu. V překladu to znamená "Cesta bohů". Zde se říká, že božství se projevuje v celé přírodě, každém stromu, kameni, řece atd. Když procházíte japonským lesem, nebo navštívíte např. horu Kurama, narazíte na množství malých svatyní přírodních bůžků, které zde můžete obdarovat, nebo o něco požádat. Před každou takovou svatyní je umístěna brána Torii, skrze kterou můžete vstoupit, jste-li připraveni a duchovně očištěni.
Meditace pod vodopádem, kterou Usui sensei prováděl na hoře Kurama, je v zásadě šintoistický rituál. Je kombinací šamanismu a tantrického buddhismu, který také šamanskou praxi obsahuje. Když byl Usui sensei mnichem školy Tendai, seznámil se díky tantrickému učení s množstvím léčebných metod, magickým Taoismem a asketickou magií Šugendó. Šugendó je šamansko-magická rituální praxe, provozovaná askety v horách a lesích k získání zvláštních schopností. Jedna z praxí je duchovní pouť po horách. Na vrcholcích hor se provádí meditace, během níž se sedí, nebo stojí v pozici gašó a během recitace manter a modliteb se s každým opakováním vhazují kamínky směrem dolů.
Usui nám ukázal, že kombinace několika účinných cest, jako je Šintó, Šugendó a esoterický buddhismus, může být pro nás užitečná, držíme-li se důležitých bodů.

V Reiki je hlavním cílem pomoci sobě a druhým její silou.

Zde se nalézá poklad ukrytý ve sjednocení duchovních tradic, protože je možné mezi nimi nalézt jisté paralely. Také se nabízí myšlenka větší kreativity a studia z mnoha perspektiv. Vzájemné spojení mezi Reiki a šamanismem je dostatečně patrné již z rozboru původních znaků pro Reiki. Jestliže chceme prohloubit své znalosti, měli bychom se vydat také tímto směrem a neopomíjet dávné společné kořeny duchovních tradic.

O mistrech 1.

23. dubna 2018 v 16:29 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Stále diskutovaný termín Reiki mistr je pro mne v mnohém zvláštní. Zastávám názor, že mistr (a to jakéhokoli řemesla) se nepozná podle titulu, ani podle množství kurzů a stupňů, které nabízí. Pro mne je mistrem jednoduše někdo, kdo má kvality mistra. Bez ohledu na pohlaví, národnost, či věk.

První z kvalit a vlastností skutečného mistra je skromnost.

Přirozená skromnost vyplývající z jeho hluboké zkušenosti v oboru. Jestliže si je vědom toho, že Cesta je bez konce a že toho, co již zvládl je neporovnatelně méně nežli toho, co ho čeká zvládnout, má sklon k odmítání poct. V Japonsku se s tím můžete setkat prakticky vždy.
Psát si na svou vlastní vizitku, či webové stránky, titul "Mistr" je možné jen v západní, silně individualistické společnosti. Je to smutné a silně to působí jako úpadek tohoto umění. Ale rozumím tomu - kdyby tito lidé o sobě nemluvili jako o mistrech, zřejmě by to na nich nikdo nepoznal. Kdo by se pak účastnil jejich kurzů?

Co vlastně Usui sensei učil?

16. dubna 2018 v 15:28 | R.Steiger |  Daišin Reiki

Je až s podivem, kolik nejasností panuje v tak základní otázce, jako je tato. Všeobecně vzato si lidé myslí, že Mikao Usui založil (či objevil) a vyučoval Reiki. Ona to tak úplně není pravda. Předně podle mé zkušenosti v Japonsku existuje mnoho metod, které užívají termín Reiki a mnoho z nich jich existovalo dávno před Usui senseiem. Dále, podíváme-li se hlouběji na význam termínu, zjistíme, že to není ani terapie, ani energie apod. Zkrátka musíme změnit svůj pohled.

Běžným klišé je názor, že vesmírné energii se v Indii říká Prána, v Číně Čchi a v Japonsku Reiki. Tato informace se opakovaně objevuje v mnoha knihách a článcích na internetu. K tomu bych rád podotkl, že universální energii se v Indii říká prána, v Číně čchi, ale v Japonsku - ki. Tedy ki, nikoli reiki. Pro laika je to možná nepodstatný detail, ale ve skutečnosti to mnohé mění. Předně - jak k tomuto omylu došlo? Proč tolik tzv. mistrů stále opakuje tuto mylnou informaci? Co tedy termín Reiki znamená? Všichni vážní zájemci musí podle mého názoru jasně porozumět těmto základním bodům.

V Japonsku se říká, že Usui sensei vyučoval Reihó - tedy Usui Reihó. Mnoho lidí věří, že reihó je zkratka pro reiki rjóhó, což je podle mého názoru asi tak pravděpodobné, jako že slovo kaki je zkratkou pro kawasaki. Reihó znamená "duchovní metoda" a v Japonsku je duchovních metod nepočítaně. Proto hovoříme o Usui Reihó, tedy "duchovní metodě mistra Usuie". Usui sensei předával své poznání a zkušenost universální pravdy svým osobitým způsobem a to bylo později nutné nějak nazvat a odlišit od jiných škol. Různí jeho žáci k tomu přistoupili různě.


Reiki, jiný pohled

13. dubna 2018 v 14:38 | R.Steiger |  Daišin Reiki

V současné záplavě informací, knih a nejrůznějších kurzů se již člověk pomalu ztrácí. Počet mistrů, škol a systémů je natolik vysoký, že vám zabere mnoho času se v nich zorientovat, nemluvě o jejich absolvování a vstřebání. Jak dlouho bude trvat projít všemi těmi stupni? To ovšem není nezbytně nutné. Po třiceti letech praxe vidím, že většina toho, co je nám předkládáno jako Reiki, s tímto uměním nemá vlastně nic společného. Díky mým zkušenostem s japonskou a čínskou kulturou, pobytům v klášterech a rozhovorům s mnoha mistry víme, co Reiki skutečně je a právě o to, co bylo ztraceno, či zapomenuto, se s vámi chci podělit.

Můj pohled je v mnohém odlišný a ti z vás, kteří se budete cítit inspirováni, připravte se od základu mnohé přehodnotit a změnit. Nečiním si nárok na originalitu, ale skládám střípky a výsledný obrázek jeví se býti mandalou.

Když jsem v devadesátých letech začal upozorňovat na nesrovnalosti mezi informacemi v kurzech a japonskými reáliemi, téměř nikdo tomu nevěnoval pozornost. Lidé byli okouzleni symboly a více nadšení v nich vyvolávala práce s čakrami a aurou nežli japonské písmo a etika. Tak je tomu v mnohém i dnes. Esoterický buddhismus a jeho metody zůstávaly utajeny, krátkozrace jsme ignorovali vliv šintoismu, konfucianismu a historický kontext a právě to bylo důvodem mnoha omylů. Když se poté Frank (Frank A. Peter) přestěhoval do Japonska a publikoval své poznatky a objevy z tamního prostředí, komunikovali jsme nějakou dobu na toto téma s cílem nalézt skutečné kořeny Reiki.
Když jsem pak pobýval na hoře Kója, v horách Kurama a Hiei, setkával jsem se s odlišným přístupem a zejména mnohem hlubším chápáním spirituality než které jsme měli možnost vidět v Evropě a Spojených státech. Dnes jsem hluboce vděčný všem, kdož mi na mé cestě pomáhali. Jsem rád, že např. pan Doi, či Inamoto, pootevřeli dvířka k japonské tradici a přesto, že v mnohém souhlasím s Markem Hosakem a Fransem Stienem, stále je zde patrný přístup laických praktikujících. To však neubírá nic na pravdivosti a kouzlu jejich interpretací.
Pojďme spolu, drazí přátelé, nahlédnout do světa původního japonského učení Reiki a nechme se inspirovat jeho hlubokou moudrostí. Vydejme se přímou cestou a pokusme se o jiný pohled.Kam dál