"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

Duben 2018

Mikao Usui a japonský šamanismus

30. dubna 2018 v 16:27 | R.Steiger |  Daišin Reiki

Podle mnohých zdrojů byl Mikao Usui v kontaktu s šamanismem a byl také knězem Šintó. Šintó je vlastně japonská forma šamanismu. V překladu to znamená "Cesta bohů". Zde se říká, že božství se projevuje v celé přírodě, každém stromu, kameni, řece atd. Když procházíte japonským lesem, nebo navštívíte např. horu Kurama, narazíte na množství malých svatyní přírodních bůžků, které zde můžete obdarovat, nebo o něco požádat. Před každou takovou svatyní je umístěna brána Torii, skrze kterou můžete vstoupit, jste-li připraveni a duchovně očištěni.
Meditace pod vodopádem, kterou Usui sensei prováděl na hoře Kurama, je v zásadě šintoistický rituál. Je kombinací šamanismu a tantrického buddhismu, který také šamanskou praxi obsahuje. Když byl Usui sensei mnichem školy Tendai, seznámil se díky tantrickému učení s množstvím léčebných metod, magickým Taoismem a asketickou magií Šugendó. Šugendó je šamansko-magická rituální praxe, provozovaná askety v horách a lesích k získání zvláštních schopností. Jedna z praxí je duchovní pouť po horách. Na vrcholcích hor se provádí meditace, během níž se sedí, nebo stojí v pozici gašó a během recitace manter a modliteb se s každým opakováním vhazují kamínky směrem dolů.
Usui nám ukázal, že kombinace několika účinných cest, jako je Šintó, Šugendó a esoterický buddhismus, může být pro nás užitečná, držíme-li se důležitých bodů.

V Reiki je hlavním cílem pomoci sobě a druhým její silou.

Zde se nalézá poklad ukrytý ve sjednocení duchovních tradic, protože je možné mezi nimi nalézt jisté paralely. Také se nabízí myšlenka větší kreativity a studia z mnoha perspektiv. Vzájemné spojení mezi Reiki a šamanismem je dostatečně patrné již z rozboru původních znaků pro Reiki. Jestliže chceme prohloubit své znalosti, měli bychom se vydat také tímto směrem a neopomíjet dávné společné kořeny duchovních tradic.

O mistrech 1.

23. dubna 2018 v 16:29 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Stále diskutovaný termín Reiki mistr je pro mne v mnohém zvláštní. Zastávám názor, že mistr (a to jakéhokoli řemesla) se nepozná podle titulu, ani podle množství kurzů a stupňů, které nabízí. Pro mne je mistrem jednoduše někdo, kdo má kvality mistra. Bez ohledu na pohlaví, národnost, či věk.

První z kvalit a vlastností skutečného mistra je skromnost.

Přirozená skromnost vyplývající z jeho hluboké zkušenosti v oboru. Jestliže si je vědom toho, že Cesta je bez konce a že toho, co již zvládl je neporovnatelně méně nežli toho, co ho čeká zvládnout, má sklon k odmítání poct. V Japonsku se s tím můžete setkat prakticky vždy.
Psát si na svou vlastní vizitku, či webové stránky, titul "Mistr" je možné jen v západní, silně individualistické společnosti. Je to smutné a silně to působí jako úpadek tohoto umění. Ale rozumím tomu - kdyby tito lidé o sobě nemluvili jako o mistrech, zřejmě by to na nich nikdo nepoznal. Kdo by se pak účastnil jejich kurzů?

Co vlastně Usui sensei učil?

16. dubna 2018 v 15:28 | R.Steiger |  Daišin Reiki

Je až s podivem, kolik nejasností panuje v tak základní otázce, jako je tato. Všeobecně vzato si lidé myslí, že Mikao Usui založil (či objevil) a vyučoval Reiki. Ona to tak úplně není pravda. Předně podle mé zkušenosti v Japonsku existuje mnoho metod, které užívají termín Reiki a mnoho z nich jich existovalo dávno před Usui senseiem. Dále, podíváme-li se hlouběji na význam termínu, zjistíme, že to není ani terapie, ani energie apod. Zkrátka musíme změnit svůj pohled.

Běžným klišé je názor, že vesmírné energii se v Indii říká Prána, v Číně Čchi a v Japonsku Reiki. Tato informace se opakovaně objevuje v mnoha knihách a článcích na internetu. K tomu bych rád podotkl, že universální energii se v Indii říká prána, v Číně čchi, ale v Japonsku - ki. Tedy ki, nikoli reiki. Pro laika je to možná nepodstatný detail, ale ve skutečnosti to mnohé mění. Předně - jak k tomuto omylu došlo? Proč tolik tzv. mistrů stále opakuje tuto mylnou informaci? Co tedy termín Reiki znamená? Všichni vážní zájemci musí podle mého názoru jasně porozumět těmto základním bodům.

V Japonsku se říká, že Usui sensei vyučoval Reihó - tedy Usui Reihó. Mnoho lidí věří, že reihó je zkratka pro reiki rjóhó, což je podle mého názoru asi tak pravděpodobné, jako že slovo kaki je zkratkou pro kawasaki. Reihó znamená "duchovní metoda" a v Japonsku je duchovních metod nepočítaně. Proto hovoříme o Usui Reihó, tedy "duchovní metodě mistra Usuie". Usui sensei předával své poznání a zkušenost universální pravdy svým osobitým způsobem a to bylo později nutné nějak nazvat a odlišit od jiných škol. Různí jeho žáci k tomu přistoupili různě.


Reiki, jiný pohled

13. dubna 2018 v 14:38 | R.Steiger |  Daišin Reiki

V současné záplavě informací, knih a nejrůznějších kurzů se již člověk pomalu ztrácí. Počet mistrů, škol a systémů je natolik vysoký, že vám zabere mnoho času se v nich zorientovat, nemluvě o jejich absolvování a vstřebání. Jak dlouho bude trvat projít všemi těmi stupni? To ovšem není nezbytně nutné. Po třiceti letech praxe vidím, že většina toho, co je nám předkládáno jako Reiki, s tímto uměním nemá vlastně nic společného. Díky mým zkušenostem s japonskou a čínskou kulturou, pobytům v klášterech a rozhovorům s mnoha mistry víme, co Reiki skutečně je a právě o to, co bylo ztraceno, či zapomenuto, se s vámi chci podělit.

Můj pohled je v mnohém odlišný a ti z vás, kteří se budete cítit inspirováni, připravte se od základu mnohé přehodnotit a změnit. Nečiním si nárok na originalitu, ale skládám střípky a výsledný obrázek jeví se býti mandalou.

Když jsem v devadesátých letech začal upozorňovat na nesrovnalosti mezi informacemi v kurzech a japonskými reáliemi, téměř nikdo tomu nevěnoval pozornost. Lidé byli okouzleni symboly a více nadšení v nich vyvolávala práce s čakrami a aurou nežli japonské písmo a etika. Tak je tomu v mnohém i dnes. Esoterický buddhismus a jeho metody zůstávaly utajeny, krátkozrace jsme ignorovali vliv šintoismu, konfucianismu a historický kontext a právě to bylo důvodem mnoha omylů. Když se poté Frank (Frank A. Peter) přestěhoval do Japonska a publikoval své poznatky a objevy z tamního prostředí, komunikovali jsme nějakou dobu na toto téma s cílem nalézt skutečné kořeny Reiki.
Když jsem pak pobýval na hoře Kója, v horách Kurama a Hiei, setkával jsem se s odlišným přístupem a zejména mnohem hlubším chápáním spirituality než které jsme měli možnost vidět v Evropě a Spojených státech. Dnes jsem hluboce vděčný všem, kdož mi na mé cestě pomáhali. Jsem rád, že např. pan Doi, či Inamoto, pootevřeli dvířka k japonské tradici a přesto, že v mnohém souhlasím s Markem Hosakem a Fransem Stienem, stále je zde patrný přístup laických praktikujících. To však neubírá nic na pravdivosti a kouzlu jejich interpretací.
Pojďme spolu, drazí přátelé, nahlédnout do světa původního japonského učení Reiki a nechme se inspirovat jeho hlubokou moudrostí. Vydejme se přímou cestou a pokusme se o jiný pohled.