"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

Květen 2018

Meditace v přírodě

Úterý v 11:49 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Od rána bylo hezky teplo a jakoby mne vše volalo do lesa. Zabalil jsem si tedy nejnutnější věci a rozhodl se dnešní den strávit v podhůří Pyrenejí. Jakmile jsem se dostal na lesní pěšinu, vytvořil jsem hluboká přání dobra a míru celému lesu a všem jeho obyvatelům, a vydal se po strmém svahu vzhůru. Mí přátelé už vědí, že vždy, když jdu do lesa, zouvám si boty a po vzoru dávných poutníků prohlubuji s každým krokem spojení se zemí. Při našich společných setkáních se vždy snažíme o co největší sepětí s přírodou. Nyní, na lesním svahu je podstatně chladněji a země je ještě prochladlá. Odsud to není vidět, ale z dálky je patrný sníh na vrcholcích štítů.


Po několikahodinovém výstupu , kdy se les proměnil v horskou scenérii, jsem se usadil, daleko od lidí, ulevil svým chodidlům, posilnil se ze svých zásob a u malebného jezírka s vodopádem započal meditační cvičení. Obvykle s přáteli nastavujeme časomíru, ale nechtělo se mi rušit prožitek s usazení a tak ani nevím, kolik času jsem věnoval meditaci Gašó meisó, kolik meditaci bdělého spočívání a kolik kultivaci vnitřní síly. Tyto základní praxe jsou velmi silné a v této téměř panenské přírodě o to více. Duch Harmonie se projevil jako Kotoba ve formě nekonečného světla. Na konci cvičení jsem měl v těle tolik tepla, že jsem skočil do průzračné ledové vody. Síla misogi (očištění) byla neuvěřitelná. Po takovém aktu se mysl stává průzračnou, vše je vibrující silou jediné skutečnosti. Po pěti a půl hodinách meditací jsem měl na výběr: Buď se vrátit zpět, nebo přečkat noc zde, užít si západu slunce a s návratem počkat do zítra. Asi již tušíte, jak to dopadlo.


O mistrech 2.

7. května 2018 v 16:30 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Občas se veřejnost vyjadřuje o Reiki se značnou dávkou skepse. Zejména lékaři a vědci mají námitky a pochybnosti (a dodejme, že mnohdy oprávněné). Mnoho výzkumů ohledně Reiki z posledních let nevyznívá právě lichotivě. Mnoho žáků a absolventů kurzů je zklamáno, nebo přinejmenším rozčarováno.
Čí je to chyba? V první řadě mistrů Reiki! Těch, kteří by měli být živým příkladem a ztělesňovat znalosti a vlastnosti skutečných pokračovatelů Usui senseie.

Protože skutečná práce mistra Reiki je být užitečný společnosti, tvořit a pomáhat.

Namísto toho vidíme mnohdy jen pořádání placených kurzů, neodpovědnost vůči vlastním žákům a co je nejhorší, nevyzrálost a nekompetentnost. Teprve až se mistři Reiki začnou chovat odpovědně, bude i toto umění přijímáno s vážností a respektem.