"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

Květen 2018

Reiki není náhlým zázrakem

31. května 2018 v 15:56 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Běžně ve vztahu k studiu a užívání Reiki mluvíme o stupních cesty a máme přitom problém s jejich chápáním. Chápeme je jako schody. Uděláme jeden krok a pak další. Mnoho lidí takto projde řadou kurzů. Problémem ale je, že naše duchovní praxe se nevyvíjí krok za krokem. Je to spíš proces růstu a zrání, či stárnutí. I když slavíte své narozeniny k určitému datu, neznamená to, že když sfouknete svíčky na dortu, jste najednou o rok starší. Dospívání je procesem vývoje, evoluce. To samé se týká realizace Reiki. Naše studium nepostupuje ve stupních, ale je to proces, který se odehrává v nás a probíhá v souladu s naší životní situací. Vaše přesvědčení o tom, co je dobré a špatné, je stále velmi silné. Duchovní cestu mylně bereme jako stoupání po stupních směrem k dobrému a nechápeme ten vývoj jako evoluční proces.
Mnoho disciplín hovoří o stupních a známkách duchovnosti. Přijmete určitý slib, začnete praktikovat a od té chvíle jste někdo jiný. V židovství je to například bar mitzvah, kdy se stáváte (v jedenácti letech) mužem nebo ženou. Takových příkladů je mnoho.
Je klamné vidět to jako náhlou změnu. Jakmile dostanete titul a listinu, která je s ním spojená, myslíte si, že jste se stali jinými a lepšími. Z pohledu skutečné duchovnosti musíme tomuto nedorozumění čelit. K žádné náhlé změně nedochází, ale je to neustálý a postupný proces.


Lidé hovoří o náhlém osvícení, satori a různých duchovních úspěších. To všechno ale vyžaduje určité podmínky, abyste se probudili, a musíte mít správný stav mysli, aby k tomu došlo. Takzvané náhlé probuzení potřebuje dostatečnou přípravu, aby bylo náhlé. Jinak k němu vůbec nedojde. Vaše náhlá autonehoda vyžaduje, abyste své auto řídili. Jinak k ní ani nemůže dojít. Zasvěcení do Reiki nám žádný pokrok ani schopnost neposkytne. Je to začátek. Náhlé osvícení závisí na pomalém duchovním růstu, na růstu vašeho závazku, disciplíny a zkušenosti. Nedochází k tomu jen při kurzech, zasvěceních, samotné meditaci vsedě, léčení, ale také celoživotní zkušeností s vaší ženou, manželem, dětmi, rodiči, se zacházením s penězi, se sexuálním životem, emocemi atd. Musíte pracovat se vším, co se v životě vyskytne a z těchto situací se učit. Jinak vaše praxe zůstane jen na úrovni snění a jednou se budete muset probudit.

"ORIGINÁLNÍ" INFORMACE REIKI

25. května 2018 v 17:30 | R.Steiger |  Historie
Takata sensei přinesla na konci roku 1930 léčebnou modu Reiki z Japonska na západ (Havai, v roce 1938 získala certifikát o mistrovské úrovni od Hajaši senseie) a se známou verzí příběhu o Reiki, jak jej známe. Tato "schválená verze" příběhu Reiki zůstala nezměněná až do smrti Takaty sensei v roce 1980 - ve skutečnosti až do konce 80. let, kdy se objevily nové informace naznačující možné alternativy k přijaté historii ohledně Reiki a jejího původu.

Později, když bylo zjištěno, že několik konkrétních detailů příběhu "Reiki", které učila Takata-Sensei, v nejlepším případě nebylo podloženo a v některých případech mohly být zjevně "prokázány" jako nepřesné, mnozí praktici Reiki se cítili v jistém smyslu zrazeni.
A samozřejmě byla spousta lidí, kteří si dříve vykládali "příběh Reiki" velice vážně a najednou se nemohli dostatečně rychle oprostit od tohoto "zkresleného výkladu".

Na Západě však chceme "fakta", protože věříme, že nám budou dobře sloužit.

Po nějakou dobu kolovali zmínky o někom, kdo zná skutečné Reiki. Jednalo se o pana Doie Hirošiho a mnozí lidé měli dojem, že všechny tyto "japonské Reiki techniky, které Hiroshi Doi učil, byly "původní Reiki" - dokud rozruch neustal a neukázalo se, že mnoho z nich byly techniky z Doiova "Moderního (Gendai) Reiki"

Pak samozřejmě existuje otázka samotného Usui Reiki Ryoho Gakkai - "Původní Reiki společnost" (původně se věřilo, že byla založena Usui senseiem, později se ukázalo, že byla založena některými jeho studenty po jeho smrti ) - údajně uchovávající původní Usuiho učeni Reiki. Opět, když se rozruch začal zklidňovat, zjistili jsme, že tato předpokládaná originální organizace zjevně ve skutečnosti neučí původnímu systému duchovního rozvoje Usui senseie, ale od počátku učí to, co je podstatně odlišný systém energetické práce , kterou zakladatelé Gakkai vědomě vyvíjeli na základě původního systému Usui senseie.

Pak přišli jiné pověsti tajných Usuiho záznamů držené v japonských chrámech; Tendai buddhisté prohlašují školu Tendai za původ Reiki, Šingonští buddhisté prohlašují, že pochází ze Šingonu; Praktikující Qi Gong jsou přesvědčeni o taoistickém původu; Studenti Kotodamy tvrdí, že Usui Sensei vyučoval Kotodamu; Adepti bojových umění, kteří tvrdili, že Usui Sensei byl praktikujícím umění boje atd. Tyto informace daly vzniknout celé řadě časopisů, knih, přednášek - dokonce i příležitostných videí stejně jako nový trend množství workshopů / kurzů, které učí četné jemně odlišné verze "originálních Reiki technik".
Dokonce i dnes se stále objevuje nový materiál z existujících zdrojů a nové zdroje občas "vstoupí do světla", aby nabídly své příspěvky nebo aby potvrdily, popřely nebo vyvracely nedávné odhalení z jiných zdrojů.
Mikao Usui nazval své učení Usui Reiki Rjóhó.
Reiki = duchovní energie
Rjó = léčit nebo vyléčit
Hó = Dharma nebo učení

Tedy můžeme říci, že Usui Reiki Rjóhó je o realizaci reality, skutečné pravdě. Když znovu objevujeme tuto skutečnou pravdu, zažíváme čistou energii jako jádro našeho bytí a to s sebou nosíme ve všem, co děláme. Je to tedy tato úroveň znovuobjevení, kde se můžeme skutečně vyléčit.


Meditace v přírodě

15. května 2018 v 11:49 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Od rána bylo hezky teplo a jakoby mne vše volalo do lesa. Zabalil jsem si tedy nejnutnější věci a rozhodl se dnešní den strávit v podhůří Pyrenejí. Jakmile jsem se dostal na lesní pěšinu, vytvořil jsem hluboká přání dobra a míru celému lesu a všem jeho obyvatelům, a vydal se po strmém svahu vzhůru. Mí přátelé už vědí, že vždy, když jdu do lesa, zouvám si boty a po vzoru dávných poutníků prohlubuji s každým krokem spojení se zemí. Při našich společných setkáních se vždy snažíme o co největší sepětí s přírodou. Nyní, na lesním svahu je podstatně chladněji a země je ještě prochladlá. Odsud to není vidět, ale z dálky je patrný sníh na vrcholcích štítů.


Po několikahodinovém výstupu , kdy se les proměnil v horskou scenérii, jsem se usadil, daleko od lidí, ulevil svým chodidlům, posilnil se ze svých zásob a u malebného jezírka s vodopádem započal meditační cvičení. Obvykle s přáteli nastavujeme časomíru, ale nechtělo se mi rušit prožitek s usazení a tak ani nevím, kolik času jsem věnoval meditaci Gašó meisó, kolik meditaci bdělého spočívání a kolik kultivaci vnitřní síly. Tyto základní praxe jsou velmi silné a v této téměř panenské přírodě o to více. Duch Harmonie se projevil jako Kotoba ve formě nekonečného světla. Na konci cvičení jsem měl v těle tolik tepla, že jsem skočil do průzračné ledové vody. Síla misogi (očištění) byla neuvěřitelná. Po takovém aktu se mysl stává průzračnou, vše je vibrující silou jediné skutečnosti. Po pěti a půl hodinách meditací jsem měl na výběr: Buď se vrátit zpět, nebo přečkat noc zde, užít si západu slunce a s návratem počkat do zítra. Asi již tušíte, jak to dopadlo.


O mistrech 2.

7. května 2018 v 16:30 | R.Steiger |  Daišin Reiki
Občas se veřejnost vyjadřuje o Reiki se značnou dávkou skepse. Zejména lékaři a vědci mají námitky a pochybnosti (a dodejme, že mnohdy oprávněné). Mnoho výzkumů ohledně Reiki z posledních let nevyznívá právě lichotivě. Mnoho žáků a absolventů kurzů je zklamáno, nebo přinejmenším rozčarováno.
Čí je to chyba? V první řadě mistrů Reiki! Těch, kteří by měli být živým příkladem a ztělesňovat znalosti a vlastnosti skutečných pokračovatelů Usui senseie.

Protože skutečná práce mistra Reiki je být užitečný společnosti, tvořit a pomáhat.

Namísto toho vidíme mnohdy jen pořádání placených kurzů, neodpovědnost vůči vlastním žákům a co je nejhorší, nevyzrálost a nekompetentnost. Teprve až se mistři Reiki začnou chovat odpovědně, bude i toto umění přijímáno s vážností a respektem.