"Mikao Usui a jeho duchovní odkaz"

Červenec 2018

Vnitřní příčiny nemocí

16. července 2018 v 14:00 | R.Steiger |  Léčba

Jestliže je pravda, že to, jak myslíme a vnímáme svět, bude ovlivňovat to, jak se v něm chováme k sobě i k ostatním, je samozřejmé, že změna přístupu, nového či jiného mínění o světě, bude mít dopad na nás samotné na všech úrovních. Pomůže nové mínění nebo přístup k přeměně tří jedů mysli, nebo to jen věci smíchá? To je závažná otázka, kterou si obvykle nevysvětlujeme dostatečně dobře, zvláště na Západě.
Důsledky špatného náboženství nás mohou vést ke změně stravy, třeba i úplně k zanedbávání našeho těla. Mohou zničit naše svazky s rodinou, přáteli a s našimi milovanými. Mohou dokonce přeměnit náš pohled na samotný život i smrt. Samozřejmě, dokonce i změny na této úrovni v pozitivním směru, kde přijímáme, jak se věci mají, jako protichůdné vůči výmyslům a fantazii, mohou změnit náš osobní život i vztahy. Ale časem by nepokoj a bolest ve změnách a špatných pocitech měly být nahrazeny větším smyslem pro osobní integraci - sjednocení a celistvost a větší láskou mezi námi a druhými. Naší západní mysli se z pohledu vědy taková představa může zdát přitažená za vlasy a zastaralá. Ve vesmíru se toho děje mnohem víc, než lze zjistit optickým pozorováním.
Proto na úrovni duševní medicíny učí různé metody tak, že se buď pacient zapojí do praktikování, kontemplace a meditace, anebo léčitel či lékař provádí meditace, prosby a dokonce i zaříkaní ve prospěch pacienta.
Nejdůležitější je na této úrovni to, že každý z nás si potřebuje více uvědomovat svou vlastní situaci. Potřebujeme být schopni uvažovat o tom, jak přispíváme ke své bolesti a výsledným nemocem a přijímáme nějakou úroveň zodpovědnosti za svou situaci. Tady hovoříme o zaměření se přímo na naše sklony být chycení ve třech jedech mysli. Taková osobní znalost je klíčová pro jakoukoliv úroveň zotavení, v jejíž prožitek můžeme doufat a která je základem k učinění závazku, že změníme, co můžeme, takže už nikdy nemusíme procházet tím, co právě prožíváme. Bez ohledu na to, jakou úroveň medicíny pacient přijímá, je tento základ nepostradatelný. To se také stává základem pro to, abychom se pustili do duchovní praxe, která pomáhá přeměnit ty samotné tři jedy. Jakmile jsou zmatek, obavy a strach odstraněny nebo přinejmenším zmírněny, zjistíme, že žijeme a chováme se více v souladu s tím, co našemu životu slouží spíše než s tím, co nás k něčemu podněcuje. Volíme si život bez entropie (míra neuspořádanosti prostoru) a naše tělo a mysl podle toho reagují. Nicméně někdy poškození našeho těla ve formě rakoviny, jiné chronické či degenerativní nemoci, nebo poškození z traumatických zranění je tak značné, že náš zhoršující se stav, a dokonce i smrt jsou jediným možným výsledným závěrem. Jaký je potom význam duchovní medicíny?
Kořen všech nemocí a všech nehod vychází ze tří jedů mysli. Jestliže tento kořen přeměníme, je příčina budoucí nemoci odstraněna. Někdy to ovlivní ihned tento život, jindy to bude dobrá příprava pro budoucí životy. Jestliže seskočíte ze skály a uvědomíte si, že jste udělali chybu, tak na jejím základě můžete slíbit, že ji již nikdy neuděláte znovu - můžete tak zasít semínka uvědomění, díky kterým v budoucím životě budete vědět, co za tou skálou vězí. Ale mezitím se o vás postará gravitace. A jestliže jste vědomější a méně plní strachu a obav, tyto negativní emoce nebudou součástí vašeho zážitku smrti, ve kterém případě vaše smrt a to, co z ní vzejde, může být pouze pozitivnější.
A hlavně, energie tvořící naše tělo nejsou ničím jiným než psychicko-fyzickou manifestaci tří jedů mysli - nevědomosti, připoutanosti a hněvu. Jinak řečeno nejsou tyto emoce ničím jiným než neurotickým výrazem našeho potenciálu, našeho duhového těla, neomezené mysli a spontánní radosti.
Mistři nás učí, že když poznáme, v jakém poměru jsou v nás tři jedy namíchány a který převládá, když se naučíme mírnit jejich následky na nás vyváženým životním stylem a podrobením se jakékoliv potřebné úrovni léčení, abychom zažili svou vlastní vitalitu a sílu, a také když se budeme věnovat duchovní praxi, jež přeměňuje tyto při jedy v našem každodenním životě, skutečně dospějeme k realizaci a stavu bytí stejnému, jako je jejich stav.

Přírodní léčba a dospělost

12. července 2018 v 12:00 | R.Steiger |  Léčba

Energetická léčba vychází ze základního pohledu na lidské tělo jako propojeného celku, kde somatická a psychická část fungují jako propojené části a navzájem se ovlivňují. Proto se při své léčbě snaží vyhýbat přímým zásahům do systému těla a využívají psychické stránky jako prostředku k odstranění bolestí a chorob. Když se objeví zdravotní problém, zastavte se a zamyslete, na jakou chybu Vás tělo nemocí upozorňuje. A když se Vám to nepodaří, hledejte lékaře, kterého bude zajímat nejen Vaše nemoc, ale i životní příčiny, které k ní vedly. Jak vyslyšet varování našeho těla ještě dřív, než se projeví fyzicky? Naše tělo je, na rozdíl od nás, velice moudré. Má řadu důmyslných obranných mechanizmů, kterými nás chrání před námi samými.

Energetická a psychická rovnováha je vždy základ pevného zdraví.

Věda, zabývající se univerzální kosmickou energií, která proniká do oblasti organického světa a kterou mohou z terapeutického hlediska uplatňovat všichni lidé, slibuje lékařskou změnu základního pohledu v oblasti zdravotnictví a sociální politiky, jaká ještě před desetiletím nebyla vůbec myslitelná. Hlavní myšlenkou přírodní léčby je poznatek, že mnohé nemoci, nad nimiž je současná medicína bezradná, jsou léčeny a částečně mohou být i vyléčeny tak, že se navrátíme k základnímu onemocnění činnosti nervového systému člověka - k onemocnění vegetativního útrobního nervstva. Možná, že se tyto poznatky budou jevit na jedné straně jako revoluční, ale na druhé budou velmi jednoduché.
Jde o vlastní sílu každého člověka a o snahu diskutovat o základní terapii, nezbytné k prevenci a léčbě nejrůznějších nemocí - od chřipkových infekcí, srdečních onemocnění, bolesti zad, astmatu, bronchiálních a kožních onemocnění až k potížím osob, nemocných rakovinou.
Ti, kdo hledají odpověď na otázky svého zdraví mimo oblast svých vlastních rozhodnutí, hledají na špatném místě. Zdraví není náhoda. Trvalé zdraví může vzniknout pouze jako výsledek dlouhodobých, informovaných a promyšlených rozhodnutí, která jsou v souladu s přirozenými principy zdraví, a nikoliv verzí zdraví propagovaného naším zpátečnickým systémem konvenční medicíny.
A přesto mnozí lidé stále věří, že zdraví je něco, co je jim uděleno jakousi tajemnou vnější silou. Když přijmete odpovědnost za své zdraví, pak jste dospělí. Děti za sebe nepřejímají odpovědnost, a místo toho se spoléhají na vnější faktory, aby určovaly jejich zkušenost. Štěstí, smutek a další zkušenosti dítěte závisí téměř zcela na tom, co se v určitém okamžiku děje ve vnějším okolí.
Dospělosti se dá dosáhnout jen tehdy, když člověk dosáhne úrovně zralosti, která mu umožní, aby jeho vnitřní zkušenosti převážily nad vnějšími vlivy. Dospělý je ten, kdo umí sám dosáhnout svého zdraví, učení, štěstí či blaženosti, aniž se musí obracet k vnějším (umělým) stimulačním prostředkům, aby napodobil tyto podmínky.Krátce o meditaci

7. července 2018 v 12:43 | R.Steiger
Každý touží po trvalém štěstí bez utrpení, avšak takové štěstí může nastat jedině v našem nitru. Pouhým materiálním pokrokem, byť dalekosáhlým, ho nezískáme. Toto poučení přináší nepřekonatelnou metodu dosažení štěstí a není nic důležitějšího než ji využít v praxi.
Někteří lidé se domnívají, že meditace znamená vnitřně uvolnit mysl a bez zvláštního úsilí tak dospět k velmi klidnému stavu mysli. Kdyby ovšem bylo cílem meditace pouhé uvolnění, pak by vynikajícími jóginkami byly krávy. Pravá úloha a jediný cíl meditace spočívá v odstranění nevědomosti a zaslepenosti. Zkoumej přirozenou povahu nezrozeného vědomí.

"Mysl tvoří vše, jak samsáru, tak nirvánu.
Proto je třeba poznat tohoto krále,
jenž vše vytváří."Usilovně cvičte s pomocí síly soustředění a moudrosti, a když už sami sebe poznáte, obraťte pozornost k utrpení bytostí. Bezduchá mysl krouží v mnohosti objektů: v tom víření skutečné schopnosti dřímají v skrytu.

Několik citátů

3. července 2018 v 18:53 | různí |  Daišin Reiki

"Nejprve musíme rozvíjet pozornost. Abychom projevili a vyzařovali Reiki, musíme se zaměřit na mysl, očistit mysl: musíme se zbavit chtivosti, nelibosti, pomstychtivosti, hněvu, obav - váhání ...
Příjem a dávání Reiki je spojeno s vlastním duchovním očištováním - zkušenost s přijímáním a dáváním Reiki posiluje naši vlastní duchovní očistu a zlepšuje naši schopnost Reiki. "
Kenji Hamamoto

Rei lze jednoduše přeložit jako duch, ale podle buddhistického slovníku to také znamená nepředstavitelné duchovní schopnosti.
Symbol Ki jednoduše přeložený může znamenat energii nebo dech, ale také znamená dispozici.
Dispozice znamená inherentní - přirozené - vlastnosti naší mysli. Tímto způsobem můžeme říci, že Reiki znamená: přirozená kvalita naší mysli je nepředstavitelnou duchovní schopností.
Frans Stiene

Význam Reiki tkví ve vývoji nadpřirozené schopnosti a našem vlastním duchovním vývoji. Mimo to se můžeme také postarat o příznaky nemoci.
Mikao Usui